Bugün - 18 Eylül 2019 Çarşamba
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Sayfa 5
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.haberkahramanmaras.com Logo
-
Kahramanmaraş 19°C
Yazar Detayları

Zeynep Demir

Zeynep Demir  - Kır Yüreğinin Putlarını

Kır Yüreğinin Putlarını
Yazı Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi

Kalbim, Cehennem kuyusu. İçinde çerden çöpten, histen hevesten, dünyadan ahiretten parça parça kırıntılar var.

 Sarmış her yanımı temizlenemiyorum.

 Kalbim, gurbet elde sıla özlemiyle yanıyor Ve bitmiyor dünya sürgünüm

Sanem’ler (putlar)sarmış etrafımı. Kalbim yangın yeridir EY RABBİM köz köz olmuş parelenmiş. Kalbim KIRIK Kalbim kalabalık, kalbim yabancı, kalbim gurbet’te sılasını özler Cebinde tonlarca helvadan ilahlarla geliyorum sana!

 Kalbim aynadır, seyreyle cürmümü EY RABBİM Ben ki aciz ve yoksun başımı okşa, Elimi tut düşmeyim, temizle putlardan kalbimi. Ne çok şey biriktirmişim kalbimde Ey Rabbim. Kırmadan putlarımı arınmadan kirlerimden gelmemeliyim sana.

Yeniden doğmak için kuşanıp baltalarımı inmeliyim yüreğimin en dibine.

 En gizliyi bilene arzdır halim, Şahdamarımdan daha yakın olanadır arzuhalim. Gündelik heveslerden inşa edilmiş putlarınız yok mudur sizin de?

Buyurun o zaman bu putları temizlemeye! Şüphesiz Allah put savaşlarında bizim yanımızdadır. Şüphesiz ALLAH kabindeki putları kıranları sever.

Haydi öyleyse, kalbimizin tüm putlarını kıralım, bugünden itibaren yepyeni beyaz bir sayfa açalım hayatımıza. NASIL MI? Put kırmakla başlayacağız !

Bana kalırsa kalbimizdeki putları kırmanın ilk yolu, harflerin manalarını bilmeden konuştuğumuz tüm dilleri unutmaktan geçiyor.

Faydasız ilimlerin diktiği putlardan kurtulmak için ümmi olmayı becerebilmeliyiz öncelikle. ‘’Kendilerine Tevrat’la amel teklif edildikten sonra, onunla amel etmiyenlerin hali, cildlerlekitab taşıyan eşeğin haline benzer. Allah’ın ayetlerini inkâr eden kavmin hali ne çirkin!... Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.’’ (Cuma. 5.) Ayetine mazhar olmamaybecerebilcekmiyiz.

 Hani ne diyordu Abdulkadir geylanihz Ey oğul! Sen hiçbir şey üzerinde değilsin. Senin müslümanlığın da sıhhatli değil. İslam, üzerine bina kurulan temelin ta kendisidir.

 Senin şehadet getirmen de tam olmamış, eksik. Zira dilinle “Lâ ilâhe illellah” (Allah’tan başka ilâh yoktur) diyorsun, fakat kalbinle bunu yalanlıyorsun.

 Kalbinde, içinde birçok ilâhlar var.

 Senin, devlet büyüklerinden ve mahalli idarecilerden korkman, içinde birer ilâhtır. Kendi çalışmana, kendi kazancına, kendi gücüne kuvvetine, kendi kulağına, kendi gözüne, kendi zorbalığına güvenmen, içinde birer ilâhtır. Zararı, faydayı, bir nimete nail olmayı, bir nimetten yoksun kalmayı insanlardan bilmen, içinde birer ilâhtır. İnsanların çoğu, kalpleriyle, işte bu saydıklarımıza güvenirler, dayanırlar. Fakat kendilerine sorarsan, Allah’a dayanıp güvendiklerini söylerler. “

Lâ ilâhe” (Hiçbir ilâh yoktur) dediğin zaman, bununla, toptan bir reddi (nefyi) onaylıyorsun. “İllellah” (Ancak Allah vardır) dediğin zaman ise yine, Allah için toptan bir kabulü (ispatı) onaylamış oluyorsun. Bu durumda, her ne zaman kalbin, Hak’tan gayrı bir şeye dayanır güvenirse; o zaman yukarıdaki külli ispatında yalancı durumuna düşmüş, yani kendi kendini yalanlamış oluyorsun. Kendisine dayanıp güvendiğin o şey de senin ilâhın oluyor. Gerçek ve fiili durum budur.

 Zahire itibar yoktur. Kalbinde birçok ilâh varken, sen nasıl “Lâ ilâhe illellah” diyebilirsin? Allah’tan başka güvenip dayandığın her şey, senin putundur. Kalbinde şirk, yani ortak koşma bulunduğu müddetçe, dilinle Kelime-i Tevhid’i söylemen, sana fayda vermez. Kalp pis oldukça, bedenin temiz olması sana yarar sağlamaz. Tevhid ehli, şeytanını ezer. Şirk ehlini ise şeytanları ezer. İhlas, sözlerin de, amel ve fiillerin de özüdür. Zira gerek sözler, gerekse fiil ve ameller; ihlastan, içtenlikten yoksun bulundukları an, özü olmayan birer kabuk, birer posa haline gelirler.Kabuk ve posa ise ancak ateşte yanmaya yarar; ateşte yandıktan sonra iş görecek hale gelir. ‘Güvenip bağlandığın şey, senin İlah’ındır’ Ey ahali! Nefisleriniz ulûhiyet (ilâh olma) iddiasında. Fakat sizin bundan haberiniz yok. Zira nefisleriniz, Hakk’a karşı büyükleniyorlar, kibirleniyorlar.

 

 Onlar, Allah’ın muradının gayrını istiyorlar. Onlar Allah’ı sevmiyorlar, bilakis O’nun düşmanı, lanetlik şeytanı seviyorlar. Allah’ın ezelde takdir ettiği kaderleri gelmeye ve vuku bulmaya başladığı zaman, olanlara boyun eğmiyorlar, teslim olmuyorlar, sabredip tahammül göstermiyorlar. Bilakis itiraz ediyorlar, kaderle çekişiyorlar

İslam’ın hakikatinden onların haberi bile yok! Senin kendisine güvenip ümit bağladığın her şey, senin ilâhındır, mabudundur. Kendisinden korktuğun veya kendisine ümit bağladığın her şey, senin ilâhındır, mabudundur. Esas sebep olan Allah’ı tamamen unutarak, zararın da, faydanın da kendisinden geldiğini kabul ettiğin her şey, senin ilâhındır, mabudundur. Fakat kısa bir süre, sonra görürsün sen! Allah, kendisini bırakıp da güvendiğin ve bağlandığın ne varsa hepsini alır. Tevhide dön, Putları kır! Şu hususu iyi bil ki bütün eşya, sadece Allah’ın hareket ettirmesiyle hareket eder, durdurmasıyla durur. O’nun iradesi ve kuvveti olmadan, ne duran bir şey harekete geçebilir ne de hareket etmekte olan bir şey durabilir. Kişi, bu hususu böylece bilip kabul ettiği zaman, artık insanları ve diğer varlıkları Allah’a ortak tanıma yükünden ve suçundan kurtulur. Allah’a şirk koşmaz. Melekler, içinde resim, suret bulunan eve girmezlerse içinde bir sürü suretlerle putlar bulunan senin kalbine Allah nasıl girer? Allah’tan gayrı her şey bir puttur.

 Öyleyse sen, putları kır. Evi temizle… Ey dünyaya kulluk edenler! Ey ahirete kulluk edenler! Siz, Allah’ı da, dünyayı da, ahireti de bilmiyorsunuz. Kiminizin putu dünya. Kiminizinki ahiret. (Sadece ahiret kaygısıyla kulluk yapmak, tevhidin hakikatine terstir.) Kiminizinki insanlar. Kiminizinki zevkler, nefsani arzular. Kiminizinki övülme, halktan tasvip görme, alkış toplama. Allah dışında her şey, bir puttur. Kişi Allah’tan gayrı neye bağlandı ve neye gönül verdiyse o, onun putudur.

Senin ilahın para! Senin bütün umudun insanlar. Her şeyi onlardan bekliyor, onlardan umuyorsun. Korkun da onlardan. Hep onlardan korkuyorsun.

Bu hal, Rabbine şirk koşmaktır, ortak tanımaktır. Bu zaman, ahir zamandır. Bu zamanda çoğu insanların mabudu, paradan ibarettir. Bu zamanda insanlarının çoğu, Musa aleyhisselamın kavmine benzedi. Yahudilere benzedi. Onlar, altın buzağıyı kendilerinemabud edinmişlerdi. Bu zamanın insanının altın buzağısı da paradır.

 Parayı kendine mabud edinmişsin, Rab edinmişsin. Paraya tapıyorsun. Senin Allah’ın para! Hükümdarlar, devlet büyükleri ve ikbal sahipleri, halktan birçoğunun nazarında birer ilâhtır. Dünyevî imkânlar, zenginlikler, sıhhat, afiyet, kuvvet ve kudret, birçok insanın nazarında birer ilâhtır. İnsanların birçoğu, bunlara ve benzeri şeylere taparlar..

Dünya zorbalarına, zenginlerine, firavunlarına ve hükümdarlarına saygı gösterip Allah’ı unuttuğun ve O’na saygı göstermediğin takdirde, senin hakkındaki hüküm de putlara tapanlar hakkındaki hüküm gibidir. Sen de putuna saygı gösterenlerden olursun. Putlara kulluk etme, onları yaratana kulluk et. İşte o zaman, putlar sana boyun eğecektir.

 Sen, namazda iken bile yalan söylüyorsun. Mesela, namaza dururken ve gene namaz sırasında, “Allahu Ekber” (Allah her şeyden büyüktür) diyorsun.

 Böylece yalan söylemiş oluyorsun. Çünkü senin kalbinde, Allah’tan başka bir ilâh vardır. Kendisine güvenip bağlandığın her şey, senin ilâhındır, mabudundur.

 Kendisinden korktuğun ve kendisine ümit beslediğin her şey, senin ilâhındır, taptığındır. Kendisinde Allah’tan başka bir şey bulunduğu müddetçe, senin kalbin için kurtuluş yoktur. Eğersen, taşlar üzerinde Allah’a bin yıl secde etsen, değil mi ki kalbinle O’ndan başkasına yöneliyorsun, sana bu secdeler, hiçbir fayda vermez. Mevlâsından başkasını sever oldukça, o kalp için iyi bir akibet yoktur. Allah’tan başka her şeyi kalbinden yok etmedikçe, saadete eremez, bahtiyar olamazsın. ABDÜLKADİR GEYLANİ -RA-

 Huzur ve kurtuluş istiyoruz… İyi ama, ‘sanemler yani putlar bizi çevrelenmişken nasıl huzur bulur, kurtuluşa erebiliriz? İçimizi ve dışımızı ‘modern putlar’ sarmışsa eğer, mutlu olabilir miyiz? Putları kırmak, şeytanları taşlamak gerek.

Peki Put nedir? Put, kendisine ibadet edilen, secde edilen her şey heykel, resim. Eskiden putlar; taş, kil, alçı, tunç gibi maddelerden kalıba dökülerek, yoğrulup pişirilerek ve yontularak insan, hayvan vs. şekillerinde yapılırdı. Zamanımızın maddî putları ise; madenlerden yapılanlar, altın takılar, para vs. İtibarî putlar: Makam, şan-şöhret, milliyetçilik, korku, enaniyet, tama putu…

 İçindeki putu kıran, kurtulur! Hz. İbrahim (as): “Allah’a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım.” (Enbiya Suresi: 57) “Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız onların en büyüğünü bıraktı: belki ona müracaat ederler diye.” (Enbiya Suresi: 58)

 HAYDİ VAR MISINIZ TÜM PUTLARI KIRMAYA

 

 

 
İletişim E-Posta: zdemir.46@hotmail.com - Telefon: 05304261616
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Çiçeksiz Yeşilliğe Ot derler
AKUSTİKHANE Bir hayattır özlediğim
Allah'ın Adaleti ve Miraç
Kır Yüreğinin Putlarını
ALIŞMAK ZORUNDAYIZ
BİSMİLLAH:ALLAHIN ADIYLA BAŞLAMAKTIR.
Diğer Yazarlar

İSLAM EKONOMİ MODELİNİN İLKE VE AMAÇLARINA TARİHSEL BİR BAKIŞ
YALAKALIĞIN MODASI GEÇMİYOR
HAYAT MI? SEN Mİ?
ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ NE YAPMAK İSTİYOR?
EN ACI
ÖMERLER ARANIYOR!
Çiçeksiz Yeşilliğe Ot derler
NİÇİN YAZIYORUZ?
Hatasız Kul Olmaz
Doğunun İnsan Tezi
Feministlerin Katil Kahramanı ve Kesik Baş Cinayeti
Yazarlar 
www.haberkahramanmaras.com
Anket

Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?


  
Çok Güzel1587 Kişi (%77 )
  
İdare Eder210 Kişi (%10 )
  
Biraz Kötü272 Kişi (%13 )

Toplam 2069 Kişi

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

K.MARAS

Tarihte Bugün
2006 - Bu akşam BERAAT GECESİ'dir. Kandiliniz Mübarek olsun!
1922 - Erdek,Biga Yenice ve Mahmudiye'nin kurtuluşu.
Kim KimdirTümünü Göster
Günün Sözü
Denizin dibinde incilerle taşlar karışık olarak bulunurlar, övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunurlar
(Mevlana)
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Sayfa 5
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,20ms